Ceník revizí

Revizní technik

Ing. Petr Minařík

 • Tel.: 605 851 405
 • E-mail: projekce@mirape.cz

Revize plynových zařízení

Dle zákona č. 85/1978 Sb. Vyhláška úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, nabízíme služby v oblasti revizí a zkoušek plynových zařízení v obytných a komerčních budovách, výrobních podnicích a restauracích.

Plynovod do 50 l

1000 Kč

Plynovod nad 50 l

2000 Kč

Spotřebiče typu A

150 Kč

Spotřebiče typu B

300 Kč

Spotřebiče typu C

200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cestovné je 10 Kč/km.

Jaká jsou plynová zařízení, na které se vztahuje tento zákon?

 • Jsou to plynovody a zařízení, ve kterých se plyn spaluje.
 • Dále jsou to zařízení, ve kterých se plyn vyrábí.

Podle zákona je nutno provádět revize a kontroly.

Revize se musí provádět 1x za 3 roky a kontrola 1x za rok.

Revize není servis plynového spotřebiče!

Co revize obsahuje?

 • tlakovou zkoušku, kontrolu plynovodu, kontrolu úniku plynu
 • kontrolu spotřebiče (analýza spalin, umístění), zda proběhl servis na spotřebiči a revize komínu
 • vyhotovení zprávy o revizi plynového zařízení

Revize plynových zařízení v bytových domech

Dle zákona č. 85/1978 Sb. Vyhláška úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, nabízíme služby v oblasti revizí a zkoušek plynových zařízení v obytných a komerčních budovách, výrobních podnicích a restauracích. 

Podle zákona č. 85/1978 Sb. jsou revize a zkoušky na plynových zařízeních povinné v bytových domech.

Plynovod do 50 l

1000 Kč

Plynovod nad 50 l

2000 Kč

Bytový plynovod

150 Kč

Spotřebiče typu A, B, C

300 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cestovné je 10 Kč/km. Po Přelouči zdarma.

Jaká jsou plynová zařízení, na které se vztahuje tento zákon?

 • Jsou to plynovody a zařízení, ve kterých se plyn spaluje.
 • V bytových domech je povinnost dělat revize plynovodů v celém rozsahu.
 • Tato povinnost platí i pro zařízení na spalován plynu, které nejsou v osobním užívání bytů.
 • U zařízení v osobním užívání bytů je toto doporučeno.

Podle zákona je nutno provádět revize a kontroly.

Revize se musí provádět 1x za 3 roky a kontrola 1x za rok.

Revize není servis plynového spotřebiče!

Co revize obsahuje?

 • tlakovou zkoušku, kontrolu plynovodu
 • revizi spotřebiče, zda proběhl servis na spotřebiči a revize komínu, měření obsahu spalin
 • revizní zprávu s protokolem o tlakové zkoušce