Tepelná čerpadla

Ušetřete na nákladech za vytápění s našimi tepelnými čerpadly - efektivní, ekologické a cenově dostupné řešení pro váš domov


Tepelné čerpadlo přeměňuje energii z vnějšího prostředí (vzduch, voda nebo země) na teplo pro vytápění vašeho domu. Díky svému principu fungování je tepelné čerpadlo jednou z nejefektivnějších metod vytápění, protože pro výrobu tepla využívá obnovitelné zdroje energie, které jsou téměř neomezeně dostupné a ekologicky šetrné.

Investice do tepelného čerpadla se rychle vrátí i bez dotací - už za tři až osm let. 

 • Ekologické a šetrné k životnímu prostředí

 • Moderní technologie minimalizuje nároky na energii, využívá přírodní zdroje, snižuje emise

 • Ovládání přes mobilní telefon či internet zajišťuje jednoduchost a bezpečnost

 • Spojení s podlahovým vytápěním zajišťuje optimální komfort a efektivitu

Jedním z našich výhradních dodavatelů je prestižní značka Brilon, která vyrábí spolehlivá tepelná čerpadla ideální pro podlahové vytápění. Díky úzké spolupráci s touto značkou garantujeme vynikající servis a nadstandardní služby, které poskytujeme i našim klientům.

Jak vypadá průběh realizace?

1. Ozvete se nám

Probereme základní informace potřebné k tomu, abychom se domluvili na volbě správného řešení přímo pro vás.

2. Zaměření

Přijedeme se podívat přímo na místo, zjistíme potřebné informace, abychom mohli nadesignovat topení přímo pro vaši nemovitost. Rozmyslíte si, jestli chcete změřit tepelné ztráty, výkon čerpadla, a další informace, díky kterému budete vědět, co přesně váš projekt potřebuje.

3. Nabídka řešení

Vytvoříme nabídku, která bude přímo na míru. Za vypočtení ideálního řešení si účtujeme 10.000 Kč. V případě, že si vyberete tepelné čerpadlo od nás, tuto cenu vám strhneme z celkové faktury.

Pokud si nás nevyberete jako realizátora projektu, můžete nabídku vzít a nechat si jí zrealizovat od jiných dodavatelů. Díky informacím v nabídce však budete vědět, co vaše nemovitost potřebuje.

4. Objednávka řešení

Už víte, co chcete, a že to chcete od nás? Paráda. Pošleme vám nabídku řešení, včetně rozpisu prací. Domluvíme termín, ve kterém je možné realizovat váš projekt. 

5. Realizace

Namontujeme tepelné čerpadlo a uděláme veškeré potřebné úpravy, aby vše fungovalo správně.

6. Servis

U nás servis neplatíte paušálem, nýbrž přesně víte, kolik náš výjezd bude stát. Díky tomu tak dostane vaše tepelné čerpadlo péči vždy, kdy bude potřeba.

Tepelná čerpadla dodávaná a montovaná přímo topenáři zajistí maximální spokojenost s funkčním řešením tepla.

Princip

Tepelná čerpadla pracují na principu stejném, jako obyčejné chladničky. Ta odebírá teplo potravinám, chladí, a v zadní části lednice topí. Na rozdíl od chladničky však čerpadlo pracuje v obráceném smyslu, totiž venku si teplo odebírá, chladí a vevnitř v domě pomocí radiátorů nebo podlahového topení vytápí. Vhodný plyn probíhá střídavě kompresí, neboli stlačením, a expanzí takzvaným uvolněním. Tak se dosáhne cílený efekt ohřevu nebo ochlazení tohoto plynu.

Otázky a odpovědi

1. Jaké má tepelné čerpadlo výhody?

Přechod na tepelné čerpadlo nabízí uživatelům řadu přímých výhod, které zlepšují každodenní život, snižují provozní náklady a posilují ekologický přístup:

 • Snadná péče a minimum údržby: Jako uživatel si užijete komfort bez potřeby častého zasahování nebo složité údržby. Tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby vyžadovala minimální pozornost, což vám ušetří čas a energii.
 • Automatická a bezproblémová funkčnost: Díky jejich schopnosti samostatně regulovat teplotu v domě si můžete užívat pohodlí bez zbytečných starostí. Tepelná čerpadla se automaticky přizpůsobí venkovním podmínkám a udržují vaši domácnost v optimálním klimatu.
 • Značné finanční úspory: Dlouhodobě se investice do tepelného čerpadla vyplatí díky výrazným úsporám na nákladech za energie. Nižší měsíční účty za vytápění a chlazení znamenají více prostředků, které můžete investovat do jiných oblastí vašeho života.
 • Osvobození od závislosti na fosilních palivech: Přechodem na tepelné čerpadlo se zbavíte závislosti na stále dražších a ekologicky zatěžujících fosilních palivech. To nejen zlepší vaše ekologické footprint, ale také vás ochrání před kolísáním cen energií.
 • Ekologický dopad a udržitelnost: Vybavením vaší domácnosti tepelným čerpadlem přímo přispíváte k ochraně životního prostředí. Snížíte emise skleníkových plynů a použitím obnovitelných zdrojů energie podpoříte udržitelný rozvoj.

Díky tepelnému čerpadlu získáte nejen efektivnější a ekologický způsob vytápění, ale také zlepšujete kvalitu svého života díky zvýšenému pohodlí a snížení každodenních nákladů. Tato změna znamená pro uživatele krok vpřed k soběstačnosti, ekologické udržitelnosti a finanční nezávislosti.

2. Jak tepelné čerpadlo funguje?

Tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby přemisťovala teplo z méně teplého okolí do vytápěného prostoru, což umožňuje efektivní a ekonomické vytápění. Můžou využívat teplo z různých zdrojů, jako je vzduch, voda nebo země. 

Přeměna chladného vzduchu na teplo zahrnuje několik klíčových kroků, které jsou závislé na chladivu - látce s velmi nízkým bodem varu. Toto chladivo projde čtyřmi hlavními fázemi v uzavřeném systému:

 • Výparník: 

  Teplo z vnějšku je přivedeno do kontaktu s chladivem v kapalné formě, což způsobí jeho odpaření a ochlazení výparníku. Tento proces umožňuje absorbovat teplo z okolí, čímž se chladivo změní na plyn a zahřeje se.

 • Kompresor: 

  Představuje se jako elektricky poháněná pumpa, která stlačuje plyn, zvyšuje jeho teplotu a tlak. Při tomto procesu se získaná tepelná energie z okolí dále zesílí.

 • Kondenzátor: 

  Zde se stlačené a zahřáté chladivo setkává s vodou nebo jiným médiem vytápění, například v systému podlahového topení, a předává mu své teplo. Chladivo se přitom kondenzuje a vrací se zpět do kapalné formy.

 • Expanzní ventil: 

  Snížení tlaku chladiva zde způsobí jeho ochlazení na původní teplotu, připravující chladivo na další cyklus výparu.

Výkon tepelného čerpadla je úzce spojen s tepelnými ztrátami domu a měl by být navržen tak, aby pokrýval celkové tepelné potřeby objektu. Na efektivitu ovlivňují klimatické podmínky, typ vytápění a potřeba ohřevu vody. Napište nám a my vám tepelnou ztrátu spočítáme.

Regulace systému je klíčová pro optimalizaci spotřeby a úspory, která může být již integrována nebo vyžaduje dodatečnou instalaci. Kvalitní regulace zajistí, že tepelné čerpadlo pracuje co nejefektivněji i v náročných podmínkách.

Spotřeba elektřiny při provozu tepelného čerpadla je efektivně kompenzována výraznými úsporami za vytápění, díky schopnosti systému přeměnit 1 kW dodané elektrické energie na až 4 kW tepelné energie. Navíc, jako majitel tepelného čerpadla můžete získat výhodnější sazby za elektřinu, což snižuje náklady na celkovou spotřebu energie v domácnosti.

3. Kolik tepelné čerpadlo ušetří peněz? 

Matematika spojená s úsporami je poměrně přímočará, přesto je třeba vzít v úvahu specifika každé domácnosti. Obecně lze očekávat, že použitím tepelného čerpadla dojde k úsporám – v porovnání s vytápěním plynem lze ušetřit až 50 % a ve srovnání s elektřinou dokonce až 75 %. Mikomont přistupuje k výběru tepelného čerpadla pro každou domácnost individuálně, přičemž pečlivě vyhodnocuje její specifické požadavky a doporučuje zařízení, které je nejvhodnější z dostupných možností na českém trhu, aniž by se omezovala pouze na jednoho či několik výrobců.

4. Jaké jsou druhy tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla se rozdělují na několik typů podle prostředí, z kterého čerpají teplo: vzduch-vzduch, země-voda a voda-voda. Každý typ má své specifika a využití. 

Vzduch-vzduch je cenově dostupný a vhodný pro menší objekty, ale vyžaduje při nízkých teplotách doplňkové vytápění. Země-voda poskytuje tichý a spolehlivý provoz, využívá hlubinné vrty nebo plošné kolektory. Voda-voda je efektivní, ale vyžaduje náročnější instalaci. Vzduch-voda čerpadla jsou populární díky své flexibilitě a jednodušší instalaci, avšak s nižší efektivitou než země-voda systémy.

 • Tepelné čerpadlo typu země-voda získává teplo z hloubky země. K tomuto účelu využívá buď hluboký vrt mezi 100 a 150 metry nebo plošný kolektor, který se rozprostírá pod povrchem země. Tyto metody umožňují efektivní využití stálé teploty země pro ohřev vody a vytápění budov. Tepelné čerpadlo země-voda vyžaduje větší počáteční investici kvůli potřebě geotermálního vrtu nebo plošného kolektoru, což zahrnuje náklady na hydrogeologický průzkum a stavební práce. Hlavní výhodou je stálá teplota země, která zajišťuje efektivní vytápění. Plošný kolektor je cenově výhodnější než svislý, ale vyžaduje více prostoru. Svislé kolektory, které mohou sahat až 200 metrů hluboko, nabízí lepší výkon na menší ploše, ale jsou dražší. Cena vrtu závisí na podloží a hloubce.

 • Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají vnější vzduch jako zdroj tepla přes ventilátor. Jsou populární v Evropě díky nízkým instalačním nákladům, rychlé montáži a snadné dostupnosti vzduchu. Existují varianty jako split (dělená konstrukce) a monoblok (jednodílná vnější jednotka), které se liší umístěním a způsobem instalace. Tyto systémy nabízí flexibilitu pro vytápění, ohřev vody a možnost chlazení, přičemž každá konfigurace má specifické výhody a instalaci.

 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch efektivně ohřívá i chladí vaši domácnost, a to s použitím energie z vnějšího vzduchu, čímž zajišťuje nízké provozní náklady. Rozdíl oproti systému vzduch-voda spočívá v tom, že vzduch-vzduch nevyužívá vodu pro přenos tepla. Tento typ čerpadla nabízí možnost nastavení různých teplot v různých místnostech, což přináší individuální komfort. Jeho instalace je jednoduchá a systém je možné ovládat dálkově. Díky své efektivitě a ekologickému přístupu jsou tyto čerpadla oblíbenou volbou pro moderní domácnosti.