Revize

Jaké revize provádíme?

Revize tepelného čerpadla

Specializujeme se na revize tepelných čerpadel v domácnostech i průmyslových objektech, s důrazem na maximální výkon a energetickou efektivitu vašeho zařízení. Naše kontroly jsou prováděny kvalifikovanými techniky, kteří se zaměřují na dodržování nejnovějších technických norem a bezpečnostních předpisů. Zajistěte si klid a úsporu nákladů s naší profesionální revizí tepelného čerpadla.

Revize plynu


Pokud potřebujete zajistit revizi vašich plynovodních systémů, nabízíme profesionální služby revize domovních i průmyslových plynovodů pro různá plynná paliva, s výjimkou propanu, butanu a jejich směsí. Naše revize jsou prováděny zkušenými odborníky, kteří se zaměřují na dodržování aktuálních bezpečnostních norem a předpisů. Ujistěte se, že váš systém je bezpečný a spolehlivý, díky naší odborné revizi.

Revize spotřebičů

Nabízíme profesionální revize spotřebičů na plynná paliva, které jsou přizpůsobené potřebám vašich zařízení bez ohledu na jejich výkon. Naše služby zahrnují revize spotřebičů s výkonem pod 50 kW i těch s výkonem 50 kW a více. Provádíme důkladné kontroly a testy, abychom zajistili, že vaše zařízení pracuje efektivně, bezpečně a v souladu s platnými normami a předpisy. 

Otázky a odpovědi

1. Revize plynových zařízení ze zákona?

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.
Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.
Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

2. Jaké revize jsou ze zákona povinné na rodinný dům?

Pokud vlastníte rodinný dům, týkají se vás následující povinné revize související s topením a plynem:

  1. Revize plynových spotřebičů: Pokud máte v domě plynové spotřebiče (například plynový sporák, kotel, ohřívač vody), je nutné je pravidelně kontrolovat. Revize malých plynových spotřebičů (s výkonem do 50 kW) je povinná jednou za čtyři roky. Spotřebiče s výkonem nad 50 kW by měly být kontrolovány každé dva roky.

  2. Revize a kontrola kotlů: Pokud používáte kotel na tuhá paliva, olej nebo plyn, musí být tento kotel revidován jednou ročně. Tato kontrola zajišťuje, že kotel pracuje efektivně a bezpečně.

  3. Revize kouřovodů a komínů: Kouřovody a komíny je nutné nechat kontrolovat minimálně jednou ročně, aby se předešlo riziku ucpání nebo požáru.

  4. Technická kontrola elektroinstalace: Ačkoliv se nejedná o součást topného či plynového systému, je vhodné nechat prověřit i elektroinstalaci, zvláště pokud jste neuskutečnili kontrolu po delší dobu.

Je důležité dbát na pravidelnou údržbu a revize těchto systémů, nejen z hlediska zákonných požadavků, ale i pro vaši bezpečnost a efektivní provoz domácích zařízení. Vždy je vhodné spolupracovat s kvalifikovanými techniky, kteří mají potřebné certifikace pro provádění těchto kontrol. Obraťte se na nás.

3. Jaké revize jsou ze zákona povinné v bytě?

V bytě jsou povinné revize obvykle méně komplexní než v rodinném domě, ale stále je důležité dodržovat určité pravidelné kontroly, které zajišťují bezpečnost a správnou funkci zařízení. Zde jsou hlavní typy revizí, které byste měli v bytě provádět:

  1. Revize plynových spotřebičů: Pokud máte v bytě plynové spotřebiče, jako jsou plynové kotle, sporáky, nebo ohřívače vody, je důležité, aby byly pravidelně kontrolovány. Plynové spotřebiče s výkonem do 50 kW je nutné nechat revidovat jednou za čtyři roky, zatímco spotřebiče s výkonem 50 kW a více každé dva roky.

  2. Revize kotle: Pokud využíváte kotel na plyn nebo jiné palivo pro vytápění nebo ohřev vody, je důležité nechat kotel pravidelně kontrolovat. Kontroly by měly probíhat alespoň jednou ročně.

  3. Kontrola kouřovodů a komínů: V případě, že máte v bytě kotel nebo jiný spalovací zařízení s odvodem spalin do komína, je nezbytné, aby byly komínové cesty kontrolovány minimálně jednou ročně pro zajištění jejich správné funkčnosti a bezpečnosti.

  4. Technická kontrola elektroinstalace: Ačkoliv to není přímo spojeno s plynem nebo topením, je vhodné nechat pravidelně kontrolovat i elektroinstalaci, zejména pokud se jedná o starší bytový dům.

Tyto revize jsou zásadní nejen pro dodržení legislativy, ale také pro vaši bezpečnost a prevenci možných nehod spojených s provozem plynových zařízení nebo elektroinstalací. Vždy se doporučuje využívat služeb certifikovaných odborníků, kteří mají potřebné znalosti a oprávnění pro provádění těchto kontrol. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme.