Podlahové vytápění

Otopnou plochou, která předává teplo do místnosti, je tepelně aktivovaná stavební konstrukce. Tou je podle umístění trubních rozvodů podlaha nebo stěna místnosti. Při předávání tepla převažuje sálání nad složkou konvekční. Jsou to systémy, které pracují s nízkou teplotou otopné vody, proto jsou vhodné pro spojení s alternativními zdroji tepla (tepelná čerpadla, podpora vytápění solární technikou) nebo kondenzačními kotli. Umožňují snížení teploty vzduchu v místnosti o přibližně 1 až max. 3 °C bez narušení tepelné pohody člověka. Vytápění na nižší teplotu vzduchu přináší úspory energie.Mezi přednosti vytápěcích systémů ve stavebních konstrukcích patří minimalizace cirkulace vzduchu a s tím související víření částic (prachu), proto jsou vhodné pro prostory s pobytem osob trpícími alergiemi. Rozložení teplot v místnosti je oproti převážně konvekčním způsobům vytápění rovnoměrnější.