Revize, kontroly, servis

Petr Minařík

  • Tel.: 736 680 984
  • E-mail: info@mikomont.com

REVIZE ROZVODU PLYNŮ

Sem vložte podnadpis

  • domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí
  • průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

REVIZE SPOTŘEBIČŮ

Sem vložte podnadpis

  • spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
  • spotřebiče s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

KONTROLY

Sem vložte podnadpis

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje vyhláška č. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá nahrazena provozní revizí.

SERVIS KOTLŮ

Sem vložte podnadpis

  • Intergas
  • Vaillant

REVIZE

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.
Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláška č. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revize dle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.
Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).